De jubelton verdwijnt. Hoe kun je er dit jaar nog (handig) gebruik van maken?

De jubelton verdwijnt. Hoe kun je er dit jaar nog gebruik van maken? Wij leggen het je graag uit!
De zogeheten jubelton zorgt voor veel ongelijkheid op de woningmarkt. Niet iedereen kan namelijk terecht bij zijn ouders voor het financieren van een eerste woning. Dat zorgt voor veel frustratie onder de starters. Je maakt namelijk minder kans en eeuwig bij je ouders blijven woning of lange tijd (duur) huren is ook niet echt aantrekkelijk.

Wie belastingvrij geld wil schenken aan bijvoorbeeld een kind voor een eigen woning, moet haast maken. Want 2022 is het laatste jaar dat we de jubelton kennen in de huidige situatie. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze namelijk teruggebracht naar nog maar € 27.231. Ben je van plan om een schenking te doen, doe dit dus nog dit kalenderjaar. Door de afschaffing van de jubelton moeten starters een gelijke kans op de woningmarkt krijgen, ongeacht hun financiële achtergrond.

Wat is de jubelton?
De jubelton is in 2013 door het Kabinet in het leven geroepen om starters een grotere kans te geven op de woningmarkt. Dit is een belastingvrije schenking die gegeven kan worden. Daarom wordt de jubelton ook wel schenkingsvrijestelling eigen woning genoemd. De jubelton is een vrijstelling voor een schenking die samenhangt met de eigen woning. Deze schenkvrijstelling bedraagt nu nog maximaal € 106.671. Eenmalig kun je aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar, of waarvan de partner in die leeftijdscategorie valt, de jubelton schenken. Meestal wordt dit gebruikt wanneer een ouder een kind een schenking geeft. In de praktijk hoeft deze relatie dus niet altijd zo te zijn.

De jubelton kan alleen gebruikt worden voor;

  1. de aankoop of verbouwing van een eigen woning;
  2. het (gedeeltelijk) aflossen van een hypotheek of restschuld van de eigen woning;
  3. de afkoop van een recht van erfpacht, opstal, of beklemming van de eigen woning.

Het schenken van een geldbedrag. Dit bedrag kan dan worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, voor een verbouwing of de aflossing van de eigenwoningschuld. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de schenking vrij wordt besteed (zie hierna).

Het kwijtschelden van een (deel van de) eigenwoningschuld.
Het moet hier gaan om een schuld die het kind heeft bij de schenker. In nagenoeg alle gevallen zal het hier gaan om een eigenwoningschuld die het kind bij de ouders heeft. Die wordt dan (deels) kwijtgescholden. Voordeel hiervan is dat geen liquiditeiten overgaan van de schenker aan het kind.

Het verkopen van een woning aan het kind voor de WOZ-waarde.
Denk hierbij aan situaties waarin bijvoorbeeld het (studerende) kind een woning van de ouders huurt. De ouders schenken daarna de jubelton aan het kind waarmee deze een deel van de financiering voor de aanschaf van de woning aflost. Deze route kan een extra voordeel opleveren, doordat je de woning voor de WOZ-waarde mag overdragen. Deze ligt vaak een stuk lager dan de werkelijke waarde van de woning.  Een voorbeeld hiervan lees je hieronder.

De ouders wonen in Amsterdam en zij verdienen een goed belegde boterham. Hun 22-jarige dochter wil een master aan de TU-Delft gaan volgen. Zij wil ook graag in Delft gaan wonen, maar het lukt haar niet om aan een geschikte studentenkamer te komen. Om hun dochter te helpen, besluiten de ouders om voor € 350.000 een mooi appartement in Delft te kopen waar ze kan gaan wonen tijdens haar studie. Niet veel later horen deze ouders over de afschaffing van de jubelton en zij vragen hun adviseur of en hoe zij daar nog dit jaar gebruik van kunnen maken. Het advies is dan om het eerder gekochte appartement aan hun dochter te verkopen. Niet voor de marktwaarde, maar voor de WOZ-waarde die met € 260.000 een stuk lager ligt dan de marktwaarde. Hierdoor gaat nu al € 90.000 belastingvrij over naar de dochter.

De dochter leent de koopsom van € 260.000 tegen een zakelijke rente en met een annuïtair aflossingsschema bij haar ouders. Kort daarna maken de ouders gebruik van de jubelton. Zij schelden € 70.000 van de hypotheek kwijt en geven € 27.000 om vrij te besteden. De dochter wil dit gebruiken voor de inrichting van de woning en voor het maken van een mooie reis door Azië. Door de jubelton na de overdracht van de woning te schenken, kan de dochter deze schenking gebruiken als aflossing op de eigenwoningschuld. Hierdoor ontstaat er een ‘aflossingsholiday’ (dit betekent dat je meer hebt afgelost dan voor de fiscale spelregels nodig is, waardoor er een aantal jaren niet hoeft te worden afgelost). Hierdoor heeft ze de eerste jaren lagere maandlasten wat voor een student altijd een welkome bijkomstigheid is. Verder werden de ouders ook gewezen op de mogelijkheid om in de volgende jaren, jaarlijks € 5.677 aan hun dochter te schenken. Hiermee kunnen zij haar blijven ondersteunen in het levensonderhoud. Leuke tips & tricks toch?!

Moet de gehele jubelton aan de eigen woning worden besteed?
Je hoeft niet de gehele jubelton van € 106.671 te schenken. Een lager bedrag (bijvoorbeeld € 50.000) is ook mogelijk. Als het een ouder-kind schenking betreft, mag een deel van de schenking, namelijk maximaal € 27.231, gebruikt worden voor iets anders dan de eigen woning. Dit deel is vrij te besteden voor bijvoorbeeld de inrichting, een auto, de studie of iets anders.

Termijn van gebruik van de jubelton.
Volgens de huidige wetgeving mag de jubelton over maximaal drie kalenderjaren uitgesmeerd worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hier vanaf volgend jaar mee zal worden omgegaan. Daarom raden wij aan om de gehele schenking in 2022 te doen. Het gebruik van deze schenking mag naar verwachting nog wel worden gespreid over drie jaren. Op deze manier kun je bijvoorbeeld meerdere keren gebruik maken van het jaarlijks boetevrij af te lossen bedrag van de hypotheek.

Voorwaarden aan de jubelton.
Aan de schenking mogen geen voorwaarden zitten, met uitzondering van de ontbindende voorwaarde dat de schenking op tijd moet zijn besteed aan de koop van een eigen woning. Deze ontbindende voorwaarde moet door de partijen schriftelijk worden vastgelegd. Verder kan de schenker niet terugkomen op de schenking en er moet een schriftelijk bewijs zijn dat het geschonken bedrag betaald is. Ten slotte moet je kind een aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst indienen en daarin een beroep doen op de jubelton.

Wil je meer weten hierover en kijken wat wij voor jou kunnen betekenen op de woningmarkt? Neem dan contact met ons op! We helpen je graag verder in jouw toekomstdromen.

De snelle take-aways uit dit artikel:

  • De jubelton wordt vanaf 01/01/2023 verlaagd van € 106.671 naar € 27.321;
  • Vanaf 2024 wordt de belastingvrijeschenking helemaal afgeschaft;
  • Door deze afschaffing moeten starters weer gelijke kansen krijgen op de woningmarkt;
  • Heb je het geld en wil je dit schenken, doe dit dan nog in dit kalenderjaar.
  • De schenking hoeft niet volledig besteed te worden aan de woning.
  • Heb jij wel rekening gehouden met een schenking van jouw ouders, kom dan nu in actie voor een koopwoning. Je zal er later heel blij om zijn!