Nieuwe afspraken voor makelaars & taxateurs.

Beroeps- en brancheverenigingen NVM, Vastgoedpro en VBO maken bekend nog dit jaar onafhankelijk verenigingsoverstijgend tuchtrecht in te willen voeren voor makelaars en taxateurs. De verenigingen zijn deze ontwikkeling vorig jaar gestart om de kwaliteit en integriteit van de gehele sector verder te bevorderen. Dit tuchtrecht sluit naadloos aan op het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ dat recent is ondertekend door minister Hugo de Jonge, NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis.

De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant (ver)koopproces. Het tuchtrecht wordt in eerste instantie ingericht door de branchepartijen. Het streven is om dit uiteindelijk te laten gelden voor de gehele sector. De brancheverenigingen willen dat het tuchtrecht beschikbaar komt voor alle consumenten met een klacht over makelaars, taxateurs, bouwkundig keurders of aan- en verkoopadviseurs, ook als die niet zijn aangesloten bij NVM, Vastgoedpro of VBO. De brancheorganisaties nodigen daarom alle sectorpartijen uit om zich aan te sluiten. Volgens NVM, Vastgoedpro en VBO is een sectorbrede aanpak de enige manier om consumenten echt te beschermen en daarmee het vertrouwen in het koopproces en de beroepsgroep te vergroten.

Kamer van Toezicht
Een onafhankelijke partij neemt de organisatie en uitvoering van het gezamenlijk tuchtrecht op zich in samenspraak met een verder in te richten Kamer van Toezicht. In deze Kamer van Toezicht zijn alle aangesloten partijen op voet van gelijkheid vertegenwoordigd. Ook wordt een zetel voorbehouden voor andere relevante stakeholders die kopers, huurders of huiseigenaren vertegenwoordigen. Tot slot moedigen de initiatiefnemers een relevante vertegenwoordigende partij vanuit de overheid aan om een zetel zonder stemrecht in te nemen in deze Kamer van Toezicht.