Wat doet een notaris?

Een notaris. Je moet er altijd naar toe om de koopovereenkomst te tekenen. Maar wat doet nou een notaris bij de verkoop of koop van een huis?

De notaris is een onafhankelijke partij die rondom de (ver)koop van een huis alle zaken controleert en vastlegt in een akte van levering. De notaris is als enige bevoegd om jouw nieuwe woning over te dragen. Hiervoor maakt de notaris de notariële akte op. Het gaat dan om de leveringsakte (overdrachtsakte) en de hypotheekakte. Beide akten zijn verplicht bij het kopen van een huis met hypotheek. Je tekent de akte van levering en daarna ben je officieel eigenaar van je nieuwe huis!

De leveringsakte is een document waarin officieel is vastgelegd dat de woning en de grond in eigendom worden overgedragen van de verkoper naar de koper. De notaris stelt deze akte op en tekent die, samen met jou en de verkoper. Ook zorgt de notaris voor de inschrijving in het Kadaster.

De hypotheekakte is het document dat hoort bij het sluiten van de hypotheek. In de akte staat vastgelegd dat je jouw nieuwe woning als onderpand aanbiedt in ruil voor de hypotheek. De akte moet worden getekend door jou, de hypotheekverstrekker (in de praktijk tekent de notaris namens de hypotheekverstrekker) en de notaris. Vervolgens wordt de hypotheekakte door de notaris ingeschreven in het Kadaster.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een notaris?
Nadat de koper en verkoper akkoord zijn met alle voorwaarden, kiest de koper de notaris. De kopende partij betaalt ook de notariskosten (kosten koper). Heb je nog geen notaris in de arm genomen? Gebruik onderstaande tips om een kantoor te vinden en te weten waar je op kunt letten:

👉🏻Vraag aan familie of vrienden of zij een notariskantoor kunnen aanbevelen;
👉🏻De notaristarieven zijn vrij, dus vraag meerdere offertes op zodat je goed kan vergelijken.
👉🏻Wil je vóór de aankoop ook nog zaken regelen, zoals het vastleggen van een samenlevingscontract of opstellen van een testament? Vraag daar dan ook in de offerte rekening mee te houden.
👉🏻Vraag de notaris duidelijk in zijn offerte aan te geven welke werkzaamheden hij voor je verricht en tegen welke prijs. Let ook op de bijkomende kosten zoals voor het inschrijven van de akten in de openbare registers en/of recherchekosten voor onderzoek in de registers van het Kadaster.
👉🏻Je bent vrij om elke notaris te kiezen die je wilt, óók als deze in een andere stad gevestigd is. Houd wel rekening met de reistijd, want na de eindinspectie wil je vaak gelijk het liefst z.s.m. naar de notaris 😉

De kosten die een notaris in rekening brengt zijn voor;
📝 Kosten voor het opstellen van de hypotheek- en leveringsakte
📝 Inschrijvingskosten van de akten in de registers van het Kadaster
📝Onderzoekskosten
📝Btw