Wat zijn de gevolgen van het stikstofprobleem voor de woningbouw?

De boeren protesteren hevig tegen het huidige stikstofbeleid. Zij vechten voor het voortbestaan van hun (familie)bedrijf. Maar wat heeft het stikstofprobleem voor effect op de woningmarkt?

Al geruime tijd nemen het aantal vergunningen voor nieuwe woningbouw af. De stikstofuitstoot bij de bouw is schadelijk voor de natuurgebieden. Diverse bouwprojecten staan sinds de uitspraak van de rechter op losse schroeven. En dit terwijl er al een gigantisch woningtekort is. Projectontwikkelaars lopen bij gemeenten en provincies vast en moeten opzoek naar creatieve oplossingen. Het kabinet moet heel snel een oplossing bedenken, want de plannen van Hugo de Jonge komen hierdoor in het gedrang. In de Nationale Woon- en Bouwagenda is opgenomen dat er elk jaar 100.000 betaalbare woningen bij moeten komen om de krappe woningmarkt meer lucht te geven. Deze doelstelling is nu al moeilijk te halen vanwege de huidige personeelstekorten en torenhoge bouwkosten. Daar komt nu dus het stikstofprobleem ook bij.

Maar hoe groot is nu het aandeel van de bouwsector in de totale stikstofemissie?
In vergelijking met andere sectoren, stoot de bouwsector relatief weinig stikstof uit. Bij de laatste meeting ging dat om ongeveer 0,6%. Ter vergelijking: de landbouwsector is verantwoordelijk voor net iets minder dan de helft van alle stikstofemissies. Omdat de stikstofuitstoot zo veel moet worden teruggedrongen, moet iedere sector een steentje bijdragen. Vanuit de overheid worden er oplossingen bedacht om de grote uitstoot tegen te gaan. Zo worden er subsidies beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens. Op die manier kan de stikstofuitstoot in de bouw worden teruggedrongen in de aanlegfase.

In welke fase van bouwprojecten speelt de stikstofproblematiek op?
Stikstofemissie in de bouw is vooral een probleem bij het verkrijgen van bouwvergunningen. Wanneer er in de plannen niet (genoeg) gelet wordt op de hoeveelheid stikstof die bij een project wordt uitgestoot, wordt er geen vergunning verleend voor de bouw. Hiervoor heeft de bouwsector een aantal afspraken gemaakt met de overheid. Dit gaat over twee fases: de aanlegfase en de gebruiksfase. Bij de aanlegfase, de bouw van de panden, kan zware uitstoot worden afgeschaald door materieel zoveel mogelijk met elektrische vrachtwagens te vervoeren. Om stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase laag te houden worden panden tijdens de bouw bijvoorbeeld zo min mogelijk voorzien van aardgas en zo goed mogelijk geïsoleerd.

Wie zijn de dupe van de stillegging van bouwprojecten?
Projectontwikkelaars hebben moeite met het krijgen van een bouwvergunning en bouwers moeten lang wachten totdat ze aan de slag kunnen met een project. Dat kost veel geld. Maar onder aan de streep zijn het toch de woningzoekenden de echte gedupeerden, want zij moeten in sommige gevallen jaren langer wachten op hun nieuwbouwwoning. Dus laten we hopen dat het kabinet snel de juiste stappen neemt om de bouwsector vanuit dit perspectief niet te lang te laten stilvallen!