Nationale Woon- en Bouwagenda

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft deze maand de nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd. Daarin staan zes programma’s met doelen voor de woningmarkt. De overheid wil hiermee de regie op de woningmarkt terug. We hopen uiteraard dat deze zes programma’s structureel de problematiek om de huidige woningmarkt gaat oplossen, zodat er meer gelijke kansen komen voor iedereen op de woningmarkt! Dus Hugo….zet ‘m op!

1. Woningbouw.
Vorig jaar was er een tekort van 279.000 woningen en dat loopt nog steeds op. Daarom wil het ministerie meer sturen richting gemeenten en provincies om op die manier de woningbouw te versnellen. Er is speciaal aandacht voor woningen voor starters, senioren en middeninkomens.

2. Een thuis voor iedereen.
Met dit programma moet er passende woonruimte komen voor kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten, mensen met een medische indicatie en statushouders.

3. Betaalbaar wonen.
Twee derde van de te bouwen woningen (100.000 per jaar), moeten in de categorie ‘betaalbaar’ vallen. Daarnaast wil de overheid onder meer de positie van kopers verbeteren ten opzichte van investeerders.

4. Verduurzaming gebouwde omgeving.
Onder meer warmtenetten aanleggen en meer subsidie voor duurzame maatrelgelen voor woningeigenaren.

5. Leefbaarheid en veiligheid.
De rijksoverheid wil zelf meer sturen in wijken die minder leefbaar dreigen te worden door problemen met armoede, criminaliteit en veiligheid. In die wijken hangt wonen daarom samen met zorg voor voorzieningen, activiteiten voor jongeren, werkbegeleiding, aanpak van criminaliteit.

6. Wonen en ouderen.
Het aantal 75-plussers stijgt en daar wil de minister passende woningen voor realiseren. Nieuwe woonvormen zijn nodig, ook om doorstroming op de rest van de woningmarkt te bevorderen.